Kusin Vaken

Sen 2004 har jag regelbundet skrivit och spelat in musik för Sveriges Radios/URs Barnradio. Framför allt för programserien Kusin Vaken. Producent Tove Jonstoij