Embers of Laponia

“Embers of Laponia” är ett äventyrsspel främst riktat mot IPad och till barn och ungdomar från främst 10 år och uppåt. Visionen är att uppmärksamma Samisk kultur och nordisk folktro på ett nytänkande och interaktivt sätt.

Berättelsen kretsar kring den 14-åriga samiska flickan Aiila som letar efter sin försvunna bror Nilas. Historien tar avstamp i ett nutida gruvsamhälle någonstans i Lappland, för att sedan ganska snart föra Aiila in i en orörd värld präglad av samisk kultur och magi. En undangömd parallellvärld som skapades av tre mäktiga Nåjder för 600 år sedan. Tre systrar som med enade ansträngningar offrade sina liv för att rädda så många nordiska väsen som möjligt undan det krigiska folk som spred sig upp söderifrån.

Aiila kommer under sin resa själv behöva följa i Nåjdernas spår. För att hitta sin bror måste hon tyda de märkliga tecknen på den uråldriga skåltrumman, lära känna sin själ och tala med de väsen som vistas i denna undangömda del av världen.

Denna berättelse är inspirerad av Samisk kultur och religion, den utspelar sig däremot i en värld som skapades innan/under kristendomens intrång i den samiska kulturen/religionen.